ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

 

 

SÍLVIA MUROS

  Serveis d'Arquitectura Tècnica

 

 

 

 

  

 

Projectes i Direcció d'Obres Menors - Reformes interiors - Rehabilitacions - Cèdules d'habitabilitat - Certificats energètics - Llicències d'obres i Activitat - Informes Tècnics - ITEs - Direccions d'execució

 

Carrer de Rivero, 10 08911 Badalona (Barcelona)

 

 

 

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181