ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

Sílvia Muros

 Arquitecta tècnica i Enginyera d'Edificació col.legiada 9.971 al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'edificació de Barcelona. Coordinadora de Seguretat i Salut

Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Ramon Llull - La Salle

    

Professional amb experiència en el sector de més de 18 anys i en col·laboració amb altres professionals per poder complementar els serveis als nostres clients. Àmplia formació en cursos i Postgraus per estar sempre al dia en l'evolució del sector.

 

Experiència

 • Direccions d'execució material d'obres d'habitatges, piscines, locals
 • Projectes i Direccions d'obres de Reforma (façanes, comunitats, locals)
 • Coordinacions de seguretat i salut 
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Certificats d'eficiència energética
 • Gestió  i coordinació d'obres (personal, econòmica, materials)
 • Test de l'edifici (TEDI)
 • Reforços de bigues amb aluminosi
 • Projectes de locals comercials
 • Project management 
 • Tramitacions amb Ajuntaments
 • Plans de seguretat
 • Certificats de solidesa
 • Informes Tècnics  
 • Cap d'obra
   

 Blog:     http://smarquitectura.blogspot.com.es/                                                                                                                   

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181