Serveis d'Arquitectura

Els serveis van destinats a particulars, empreses, comunitats de propietaris, administradors de finques, arquitectes, constructores, enginyeries i són serveis tant de PROJECTE, d' OBRA o de MANTENIMENT dels edificis.

Àmbit d'actuació: Barcelona i rodalies i extensió a tota Catalunya.

 • Certificacions energètiques (Nou servei!): Obligatori per vendre o llogar habitatges i locals des del passat 1 de juny de 2013

 • ITE - Inspecció tècnica d'edificis: Obligatòria per edificis més antics de 45 anys

 • Projectes i execució de Reformes:  habitatges, locals, façanes, patis, etc

 • Projectes d'interiorisme

 • Projectes de piscines

 • Direccions de les obres

 • Tramitació de llicències d'obra : No s'hauran de preocupar de res i nosaltres li tramitarem tots els papers que calgui per obternir les llicències

 • Cèdules d'habitabilitat i tramitació : Per vendre o llogar un habitatge cal tenir-la al dia

 • Certificats de solidesa

 • Coordinacions de seguretat i salut

 • Gestió i coordinació d'obres : per empreses o particulars que vulguin fer una obra i no disposin de temps    

 • Direccions d'execució material 

 • Plans de seguretat per a contractistes. Abans d'iniciar els treballs hauran d'entregar-lo al Coordinador de seguretat de l'obra o a la direcció facultativa

 • Aixecament de plànols: Si necessiteu els plànols de casa o local els fem

 • Peritacions

 • Amidaments i pressupostos 

 

Més informació al Blog: http://smarquitectura.blogspot.com.es/

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica  |  silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181