ARQUITECTURA TÈCNICA - Sílvia Muros

 

Projectes i Obres executades

 

 

 

Reforma de local per a Restaurant a Badalona

 

 

Urtx - La Cerdanya

 

   

 Direccions d'execució d'habitatges a Begur i a La Cerdanya                              

 

  

 

 

 

Reforma de pis a Barcelona

 

 

 

 

Canvi d'ús de local a habitatge a Badalona en col·laboració amb Cristina Muros.

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica | silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181